Direktiv och föreskrifter

Direktiv- föreskrifter och handledningar

 

Det finns en mängd direktiv och föreskrifter som är tillämpliga, här nedan redovisas

en del av dom, det finns även andra som kan vara tillämpliga om vad som gäller för installationer i byggnader, samt att det finns en del undantag som inte redovisas här.

 

Direktiv och förskrifter uppdateras med ojämna mellanrum denna sida uppdaterades 2020-03-12.

 

Benämning

Namn

Direktiv

Svenska föreskrifter

MD

Maskindirektivet


äldre version

2006/42/EG


98/37/EG

89/392/EEG

AFS 2008:3


AFS 1993:10

LVD

Lågspänningsdirektivet


äldre version

2014/35/EG


2006/95/EG

72/23/EG

ELSÄK-FS2016:1


ELSÄK-FS 2000

EMCD

EMC-direktivet


äldre version

2014/30/EG


2004/108/EG

89/336/EG

ELSÄK-FS2016:3

 

ELSÄK-FS 2000

PED

Tryckkärlsdirektivet

Enkla tryckkärl


äldre version

2014/68/EG

2014/29/EG


97/23/EG

AFS 2016:1

AFS 2016:2


AFS 1999:4

Hiss

Hissdirektivet


äldre version

2014/33/EG


95/16/EG

AFS 2006:6

AFS

Stegar och bockar


AFS 2014:17

AFS

Ställningar


AFS 2013:4

AFS

Arbetsplatsens utformning


AFS 2009:2

AFS

Användning av lyftanordningar och lyftredskap.


AFS 2006:6

AFS

Maskiner som är tillverkade före 1995 som inte är CE-märkta.


AFS 2010:14

AFS 2006:4

AFS

Användning av arbetsutrustning


AFS 2006:4

BBR

Tillträdesvägar till tak


BBR 8:2421

BBR

Fast säkerhetsutrustning för förflyttning på tak.


BBR 8:2422

BBR

Fasta arbetsställen


BBR 8:2423

BBR

Utformning av driftutrymmen

2011:6 avsnitt 3:42

BBR

Tillträdesvägar till driftutrymmen

2011:6 avsnitt 3:421

ELSÄK

Starkströmsföreskrifternaäldre version


ELSÄK-FS 2008:1

 

ELSÄK-FS 1999:5

ELSÄK-FS 2004:1

VVS-installatörernas och Svenska Byggbranschens utvecklingsfond. 


Handledning

Rätt arbetsmiljö för montörer och driftpersonal

Handledning

Rätt arbetsmiljö för montörer och driftpersonal