Utbildning CE-märkning

CE-märkning av maskiner


 

CE är en förkortning för Conformité Européenne, vilket betyder: I överensstämmelse med EG-direktiven.

CE-märkning innebär en signal till marknadskontrollen att tillverkaren garanterar att produkten överensstämmer med EG:s krav på säkerhet, hälsa och miljö, samt att föreskriven kontrollprocedur följts.

CE-märket ger fri rörlighet över gränserna inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsrådet) utan handelshinder.

Produkter som faller under CE-krav får inte marknadsföras utan CE-märkning, maskiner får inte tas i drift, enskilda länder får inte höja eller sänka kraven, dispenser och liknande är uteslutet.

Tillverkaren har hela ansvaret och utfärdar en försäkran om överensstämmelse.

Försäkran avser alla direktiv som produkten berörs av.

 

 

Målgrupp

Målgrupp kan vara entreprenörer, installatörer, konsulter, byggherrar, Tillverkare industriföreträdare, tekniker (med sikte på att själv genomföra och ta ansvar för CE-märkning samt projekthandläggare som i sin yrkesroll behöver känna till CE-reglerna och hur de ska tolkas.

Är ni intresserade av uppdragsutbildning, seminarie, föredrag inom CE-märkning:

Kontakta Peter Månsson Tfn: 073-448 77 17 .