CE-märkning Maskiner

BEGREPPSFÖRKLARINGAR VID CE-MÄRKNINGCE-märkningen är en garanti för att tillverkaren av produkten ansvarar för att den uppfyller EU:s krav på miljö, hälsa och säkerhet.


Sammansatt Maskin

Sammansatt maskin består av en grupp maskiner som, för ett gemensamt syfte, styrs så att de fungerar som en enhet.


ANSVAR FÖR CE-MÄRKNING


Tillverkaren är den som har konstruktionsansvaret för anläggningen/maskinen. I en utförandeentreprenad är det normalt byggherren som är tillverkaren medan det i en totalentreprenad är totalentreprenören som har tillverkansansvaret.


VEM UTFÖR 

Det är den som är tillverkare som skall utföra CE-märkningen eller dennes representant.